Nordenkontoret

The RBI Representative Office Nordic Countries

Vi kan erbjuda nordiska företag banktjänster i hela vårt nätverk i central- och östeuropa och Ryssland (2 100 kontor och 47 000 anställda).

Vi är aktiva  på 13 marknader och vårt produktutbud innefattar allt från cash management och lönehantering till finansiering och leasing.

Vi är den enda banken med starkt fokus på öst- och centraleuropa som finns representerad i Norden och vi ser mycket långsiktigt på våra åtaganden på alla våra marknader.

Välkommen att kontakta oss!

Lars Bergström
Chief Representative

Lars Bergström

Chief Representative
Raiffeisen Bank International, Representative Office Stockholm
Drottninggatan 89, plan 14/14th floor, 113 60 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0)8 440 50 86
Fax: +46 (0)8 440 50 89
lars.bergstrom@se.rbinternational.com
To the contact form